ලොකු ගාණක්‌ එන කලම්බු මැරතන් 16 දා

187
Colombo Marathon 2016

ඔක්‌තෝම්බර් 02 වැනි දින කොළඹදී ආරම්භ වීමට නියමිත කලම්බෝ මැරතන් 2016 තරගය ශ්‍රී ලංකාව, ලෝකය තුළ ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ඉතා හොඳ අවස්‌ථාවක්‌ පවතින බවත් ඒ හරහා වැඩි සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය ශ්‍රී ලංකාව වෙත නැඹුරු කරගත හැකි බවත් තරග සංවිධාන ආයතනය වන ලංකා ස්‌පෝර්ට්‌රයිසින් (එල්. එස්‌. ආර්.) ආයතන සභාපති තිලක්‌ වීරසිංහ මහතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔක්‌තෝම්බර් 02 වැනි දින කොළඹදී ආරම්භ වීමට නියමිත කලම්බෝ මැරතන් 2016 තරගය ශ්‍රී ලංකාව, ලෝකය තුළ ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ඉතා හොඳ අවස්‌ථාවක්‌ පවතින බවත් ඒ හරහා වැඩි සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය ශ්‍රී ලංකාව වෙත නැඹුරු කරගත හැකි බවත් තරග සංවිධාන ආයතනය වන ලංකා ස්‌පෝර්ට්‌රයිසින් (එල්. එස්‌. ආර්.) ආයතන සභාපති තිලක්‌ වීරසිංහ මහතා…