ප්‍රමෝද් සහ සුමින්ද තුන් ඉරියව් දක්ෂතා දක්වයි

8

සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රමෝද් මධුවන්ත සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සුමින්ද ලක්ෂාන් එකම තරගයක දී දැක්වූ තුන් ඉරියව් දක්ෂතාවලින් අලංකෘත වූ වයස අවුරුදු 23න් පහළ Major Emerging තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (17) නිමා විය. පාකිස්තානෙට නොගිය අයත් ඕස්ට්‍රේලියා යන සංචිතයට මේ මස 27 වැනිදා ආරම්භ වන ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය සඳහා…..…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රමෝද් මධුවන්ත සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සුමින්ද ලක්ෂාන් එකම තරගයක දී දැක්වූ තුන් ඉරියව් දක්ෂතාවලින් අලංකෘත වූ වයස අවුරුදු 23න් පහළ Major Emerging තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (17) නිමා විය. පාකිස්තානෙට නොගිය අයත් ඕස්ට්‍රේලියා යන සංචිතයට මේ මස 27 වැනිදා ආරම්භ වන ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය සඳහා…..…