6 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන “හර්බට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලිය” අතිඋත්කර්ශවත් අයුරින් සාන්ත මයිකල්ස් පාසල් පැසිපන්දු පිටියේ දී ඊයේ (28) ආරම්භ විය. මෙහි පළමු දිනයේ පැවති තරග වලින් ජය ලබා ගැනීමට පොලිස් කණ්ඩායම, යාපනය දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම හා ප්‍රබල ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සමත් විය. 6 වන හර්බට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලියට තව සතියයි 1923…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

6 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන “හර්බට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලිය” අතිඋත්කර්ශවත් අයුරින් සාන්ත මයිකල්ස් පාසල් පැසිපන්දු පිටියේ දී ඊයේ (28) ආරම්භ විය. මෙහි පළමු දිනයේ පැවති තරග වලින් ජය ලබා ගැනීමට පොලිස් කණ්ඩායම, යාපනය දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම හා ප්‍රබල ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සමත් විය. 6 වන හර්බට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලියට තව සතියයි 1923…