19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන සංචිතයේ වෙනස්කම් රැසක්

19න් පහළ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

38

ජනවාරි මස 17 වැනිදා සිට පෙබරවාරි මස 9 වැනිදා දක්වා දකුණු අප්‍රිකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් සංචිතය නම් කර තිබේ.  ස්මිත් තමන්ටම දඬුවම් කර ගනියි දැනට ලොව සිටින අංක 1 ටෙස්ට් පිතිකරුවා වන ……….. ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකුගෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජනවාරි මස 17 වැනිදා සිට පෙබරවාරි මස 9 වැනිදා දක්වා දකුණු අප්‍රිකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් සංචිතය නම් කර තිබේ.  ස්මිත් තමන්ටම දඬුවම් කර ගනියි දැනට ලොව සිටින අංක 1 ටෙස්ට් පිතිකරුවා වන ……….. ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකුගෙන්…