හේරත්ගේ අඩුව පුරවන්න සැරසෙන ඊළඟ වමතා – රොහාන් සංජය

1721

ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ලෝකයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් අපි ඉන්නේ සිම්බාබ්වේටයි බංග්ලාදේශයට ටිකක් ඉස්සරහින්. 1982 අවුරුද්දේ ටෙස්ට් වරම් ලැබුණ දවසේ ඉඳන් ගෙවී ගිහිල්ලා තියෙන කාල සීමාව දිහා ආයිත් හැරිලා බැලුවොත් අපේ රටින් ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායාද කරලා තියෙන දේවල් මෙතකැයි කියලා කියන්න බැහැ. ඒ අතින් ගත්තම එක්දහස් අටයිස ගණන්වලටත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ලෝකයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් අපි ඉන්නේ සිම්බාබ්වේටයි බංග්ලාදේශයට ටිකක් ඉස්සරහින්. 1982 අවුරුද්දේ ටෙස්ට් වරම් ලැබුණ දවසේ ඉඳන් ගෙවී ගිහිල්ලා තියෙන කාල සීමාව දිහා ආයිත් හැරිලා බැලුවොත් අපේ රටින් ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායාද කරලා තියෙන දේවල් මෙතකැයි කියලා කියන්න බැහැ. ඒ අතින් ගත්තම එක්දහස් අටයිස ගණන්වලටත්…