ශ්‍රී ලංකාව සමඟ තරග කරන දකුණු කොරියානු හා ලෙබනන සංචිත

0

2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය හා 2023 ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මීළඟට හිමිව ඇති අභියෝගය ලෙබනනය හා දකුණු කොරියාවයි.  මෙම තරග සඳහා සහභාගි වන ලෙබනන හා දකුණු කොරියානු සංචිත පසුගියදා  එම රටවල පාපන්දු සම්මේලන විසින් නිවේදනය කළා. මැලේසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අමිහිරි අත්දැකීම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය හා 2023 ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මීළඟට හිමිව ඇති අභියෝගය ලෙබනනය හා දකුණු කොරියාවයි.  මෙම තරග සඳහා සහභාගි වන ලෙබනන හා දකුණු කොරියානු සංචිත පසුගියදා  එම රටවල පාපන්දු සම්මේලන විසින් නිවේදනය කළා. මැලේසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අමිහිරි අත්දැකීම්…