මාලදිවයිනට ලෝකඩ පදක්කම දී ශ්‍රී ලංකාව 4 වැනි තැනට

දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල - පාපන්දු

4

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා පාපන්දු තරගාවලියේ ලෝකඩ පදක්කම සඳහා වූ තරගය අද (07) ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා මාලදිවයින් කණ්ඩායම අතර පැවති අතර එම තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගෝල 2-1ක් ලෙස පරාජය කිරීමට මාලදිවයින් කාන්තා කණ්ඩායම සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය හමුවේ පරාජය වෙයි 13 වැනි දකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා පාපන්දු තරගාවලියේ ලෝකඩ පදක්කම සඳහා වූ තරගය අද (07) ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා මාලදිවයින් කණ්ඩායම අතර පැවති අතර එම තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගෝල 2-1ක් ලෙස පරාජය කිරීමට මාලදිවයින් කාන්තා කණ්ඩායම සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය හමුවේ පරාජය වෙයි 13 වැනි දකුණු…