මිකී ආතර් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධූරයට

19

හිටපු දකුණු අප්‍රිකානු, ඕස්ට්‍රේලියා හා පකිස්තාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ඒ වසර දෙකක කොන්ත්‍රාත්තුවකට යටත්වයි. SAG2019 – හර්ෂිතා – සත්‍යාගේ ප්‍රහාරය නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තාගත ලකුණක්! දකුණු ආසියානුකරයේ ක්‍රීඩා තරු එකිනෙක ගැටෙන 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ විස්සයි… එළඹෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හිටපු දකුණු අප්‍රිකානු, ඕස්ට්‍රේලියා හා පකිස්තාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ඒ වසර දෙකක කොන්ත්‍රාත්තුවකට යටත්වයි. SAG2019 – හර්ෂිතා – සත්‍යාගේ ප්‍රහාරය නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තාගත ලකුණක්! දකුණු ආසියානුකරයේ ක්‍රීඩා තරු එකිනෙක ගැටෙන 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ විස්සයි… එළඹෙන…