දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයත් කල් යන ලකුණු!

17

දිනවල පැතිර යන Covid-19 වසංගත තත්වය නිසාවෙන් එළඹෙන ජුනි මස ආරම්භයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල් යාමට වැඩි ඉඩක් ඇති බව වාර්තා වේ. 2020 පාසල් මහා තරග වීරයෝ – ශලින් ද මෙල් සෑම වසරකම වගේ පෙබරවාරි අන්තිම වගේ ඉඳන් අප්‍රේල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දිනවල පැතිර යන Covid-19 වසංගත තත්වය නිසාවෙන් එළඹෙන ජුනි මස ආරම්භයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල් යාමට වැඩි ඉඩක් ඇති බව වාර්තා වේ. 2020 පාසල් මහා තරග වීරයෝ – ශලින් ද මෙල් සෑම වසරකම වගේ පෙබරවාරි අන්තිම වගේ ඉඳන් අප්‍රේල්…