2020 පාසල් මහා තරග වීරයෝ – ශලින් ද මෙල්

124

සෑම වසරකම වගේ පෙබරවාරි අන්තිම වගේ ඉඳන් අප්‍රේල් මුල වගේ වෙනකන් ලංකාවේ පාසල් බොහෝමයක් සැණකෙළියක ස්වභාවයක් ගන්නේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වීම නිසයි. මේ වසරේ දීත් ඉතාමත් උණුසුම් ලෙස මාර්තු උන්මාදය (March Madness) ආරම්භ වුනත් Covid-19 වයිරසය නිසාවෙන් මේ උණුසුම එක්වරම අවසන් වුනේ තරග රැසක් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමමින්. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සෑම වසරකම වගේ පෙබරවාරි අන්තිම වගේ ඉඳන් අප්‍රේල් මුල වගේ වෙනකන් ලංකාවේ පාසල් බොහෝමයක් සැණකෙළියක ස්වභාවයක් ගන්නේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වීම නිසයි. මේ වසරේ දීත් ඉතාමත් උණුසුම් ලෙස මාර්තු උන්මාදය (March Madness) ආරම්භ වුනත් Covid-19 වයිරසය නිසාවෙන් මේ උණුසුම එක්වරම අවසන් වුනේ තරග රැසක් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමමින්. …