සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායමට නව නායකයෙක්

264

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සත් සාමාජික රග්බි සංචිතයේ නව නායකයා ලෙස ශ්‍රීනාත් සූරියබණ්ඩාර පත්කර තිබේ. එළඹෙන ආසියානු තරගාවලියේ පළමු අදියර වෙනුවෙන් මෙම පත් කිරීම සිදු කර ඇති බව වාර්තා වේ. ආසියානු පදක්කම ගෙන එන්නට සවිය වෙන්න ‘සූරි’ත් සූදානමින් නවක ක්‍රීඩකයන් හා උරෙනුර ගැටෙමින් පරිණත ක්‍රීඩකයින් අතලොස්සක් ද තම රට වෙනුවෙන්.. ආබාධයකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සත් සාමාජික රග්බි සංචිතයේ නව නායකයා ලෙස ශ්‍රීනාත් සූරියබණ්ඩාර පත්කර තිබේ. එළඹෙන ආසියානු තරගාවලියේ පළමු අදියර වෙනුවෙන් මෙම පත් කිරීම සිදු කර ඇති බව වාර්තා වේ. ආසියානු පදක්කම ගෙන එන්නට සවිය වෙන්න ‘සූරි’ත් සූදානමින් නවක ක්‍රීඩකයන් හා උරෙනුර ගැටෙමින් පරිණත ක්‍රීඩකයින් අතලොස්සක් ද තම රට වෙනුවෙන්.. ආබාධයකට…