ආසියානු පදක්කම ගෙන එන්නට සවිය වෙන්න ‘සූරි’ත් සූදානමින්

1341

නවක ක්‍රීඩකයන් හා උරෙනුර ගැටෙමින් පරිණත ක්‍රීඩකයින් අතලොස්සක් ද තම රට වෙනුවෙන් උපරිමය ලබා දෙන්නට උත්සහ කරනු දැකගන්නට ලැබෙන කාලයක, තම ස්ථානය වසර ගණනක් තිස්සේම ආරක්ෂා කර ගනිමින් තම උපරිමය රට වෙනුවෙන් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයන් අතර ශ්‍රීනාත් සූරියබණ්ඩාරට හිමි වන්නේ  සුවිශේෂී ස්ථානයකි. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් රග්බි පිටියට අත්පොත් තබන ශ්‍රීනාත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

නවක ක්‍රීඩකයන් හා උරෙනුර ගැටෙමින් පරිණත ක්‍රීඩකයින් අතලොස්සක් ද තම රට වෙනුවෙන් උපරිමය ලබා දෙන්නට උත්සහ කරනු දැකගන්නට ලැබෙන කාලයක, තම ස්ථානය වසර ගණනක් තිස්සේම ආරක්ෂා කර ගනිමින් තම උපරිමය රට වෙනුවෙන් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයන් අතර ශ්‍රීනාත් සූරියබණ්ඩාරට හිමි වන්නේ  සුවිශේෂී ස්ථානයකි. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් රග්බි පිටියට අත්පොත් තබන ශ්‍රීනාත්…