சகலகலா வல்லவர்களாக இருந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள்

1387
Cricket

ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துறைகளில் சாதிக்கும் போது அவரை அனைவரும் ”சகலகலா வல்லவர்” என அழைப்பர். சில கிரிக்கெட் வீரர்களும், கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு மேலதிகமாக வேறு துறைகளிலும் திறமை காட்டி சாதித்திருக்கின்றனர்.   அவ்வாறான கிரிக்கெட் வீரர்கள் சிலரையும், அவர்கள் எந்தெந்த துறைகளில் திறமை காட்டி சகலகலா வல்லவர்களாக இருந்தனர் என்பது பற்றியும் பார்ப்போம்.  உலகின் சிறந்த தலைவர் டோனியா? பொண்டிங்கா? அப்ரிடியின் பதில் சலீல் அன்கோலா  சலீல் அன்கோலா சலீல்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துறைகளில் சாதிக்கும் போது அவரை அனைவரும் ”சகலகலா வல்லவர்” என அழைப்பர். சில கிரிக்கெட் வீரர்களும், கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு மேலதிகமாக வேறு துறைகளிலும் திறமை காட்டி சாதித்திருக்கின்றனர்.   அவ்வாறான கிரிக்கெட் வீரர்கள் சிலரையும், அவர்கள் எந்தெந்த துறைகளில் திறமை காட்டி சகலகலா வல்லவர்களாக இருந்தனர் என்பது பற்றியும் பார்ப்போம்.  உலகின் சிறந்த தலைவர் டோனியா? பொண்டிங்கா? அப்ரிடியின் பதில் சலீல் அன்கோலா  சலீல் அன்கோலா சலீல்…