விளையாட்டுக்கள் மூலம் பொதுவாக மனித விழுமியங்களை வளர்க்கும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்றது. ஆனால், விளையாட்டுக்களில் மனித விழுமியங்களுக்கு மாற்றமாக விளையாட்டு வீரர்கள் பின்பற்றும் மத நம்பிக்கை, அவர்களின் நிறம், அவர்களது நாடு என்பவற்றினை வைத்து சிறுமைப்படுத்திய முகம் சுழிக்கக் கூடிய சம்பவங்களும் இடம்பெறாமல் இல்லை.  3TC கிரிக்கெட் தொடரின் தங்கத்தை வென்ற டி வில்லியர்ஸின் ஈகல்ஸ் கிரிக்கெட் விளையாட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல. கிரிக்கெட் விளையாட்டிலும் இவ்வாறு முகம் சுழிக்கக்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

விளையாட்டுக்கள் மூலம் பொதுவாக மனித விழுமியங்களை வளர்க்கும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்றது. ஆனால், விளையாட்டுக்களில் மனித விழுமியங்களுக்கு மாற்றமாக விளையாட்டு வீரர்கள் பின்பற்றும் மத நம்பிக்கை, அவர்களின் நிறம், அவர்களது நாடு என்பவற்றினை வைத்து சிறுமைப்படுத்திய முகம் சுழிக்கக் கூடிய சம்பவங்களும் இடம்பெறாமல் இல்லை.  3TC கிரிக்கெட் தொடரின் தங்கத்தை வென்ற டி வில்லியர்ஸின் ஈகல்ஸ் கிரிக்கெட் விளையாட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல. கிரிக்கெட் விளையாட்டிலும் இவ்வாறு முகம் சுழிக்கக்…