முதல்தரப் போட்டிகளில் முச்சதம் அடித்து சாதனை படைத்த நிஷான் மதுஷ்க

SLC Major League Tournament 2022

3553

இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றுவரும் முதல்தர கழகங்களுக்கு இடையிலான மூன்று நாட்கள் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது வாரத்துக்கான 12 போட்டிகளின் இரண்டாவது நாள் ஆட்டங்கள் நேற்று (27) நிறைவுக்கு வந்தன.

செபஸ்டியன்ஸ் கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் ராகம கிரிக்கெட் கழகத்தின் 22 வயது இளம் விக்கெட் காப்பு துடுப்பாட்ட வீரரான நிஷான் மதுஷ்க முச்சதம் அடித்து சாதனை படைத்தார்.

முன்னதாக முதல்தர கிரிக்கெட்டில் 2 ஆவது இரட்டைச் சதத்தைப் பூர்த்தி செய்த அவர், முதல்தர கிரிக்கெட்டில் முச்சதம் விளாசிய 11 ஆவது இலங்கை வீரராகவும் இடம்பித்தார். அதேபோன்று, மினோத் பானுக, குசல் பெரேராவுக்குப் பிறகு முதல்தர கிரிக்கெட்டில் முச்சதம் விளாசிய இலங்கையின் 3 ஆவது இளம் வீரராகவும் புதிய மைல்கல்லை எட்டினார்.

அத்துடன், முதல்தர கிரிக்கெட்டில் முச்சதத்தையும், 250 ஓட்டங்களையும் குவித்த 4 ஆவது வீரராகவும் அவர் இடம்பிடித்தார் முன்னதாக குமார் சங்கக்கார, மஹேல ஜயவர்தன மற்றும் சனத் ஜயசூரிய ஆகிய வீரர்கள் இந்த மைல்கல்லை எட்டியிருந்தனர்.

முன்னதாக, கடந்த வாரம் நடைபெற்ற காலி கிரிக்கெட் கழகத்துடனான போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் 150 ஓட்டங்களையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 100 ஓட்டங்களையும் குவித்த அவர், இந்தப் போட்டியிலும் மற்றுமொரு சதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். இதன்படி, 2022 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை நடைபெற்ற முதல்தரப் போட்டிகளில் 3 சதங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு அதிக சதங்களைக் குவித்த வீரராக முதலிடம் பிடித்தார்.

இது இவ்வாறிருக்க, களுத்துறை நகர கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகத்தின் கமிந்து மெண்டிஸ் மற்றும் கண்டி சுங்க விளையாட்டுக் கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் BRC கழகத்தின் டிலான் ஜயலத் ஆகிய வீரர்கள் இரட்டைச் சதமடித்து அசத்தியிருந்தனர்.

இதனிடையே, இரண்டாவது வாரத்துக்கான போட்டியில் 9 சதங்களும், 32 அரைச் சதங்களும் குவிக்கப்பட்டன. இதில் ராகம கிரிக்கெட் கழகத்தின் ஜனித் லியனகே, SSC கழகத்தைச் சேர்ந்த நிபுன் தனன்ஜய, நுவனிது பெர்னாண்டோ மற்றும் சம்மு அஷான், கோல்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கழகத்தின் விஷாத் ரந்திக, ACE Capital கிரிக்கெட் கழகத்தின் லசித் குரூஸ்புள்ளே, தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் கழகத்தைச் சேர்ந்த சதீர சமரவிக்ரம மற்றும் இராணுவ கிரிக்கெட் கழக வீரர்களாள துலின டில்ஷான், லக்ஷான் எதிரிசிங்க ஆகியார் சதங்களைப் பெற்று வலுச்சேர்த்தனர்.

பந்துவீச்சைப் பொறுத்தமட்டில் ப்ளும்பீல்ட் கிரிக்கெட் கழகம் மற்றும் சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகங்ளுக்கு இடையிலான போட்டியில் இஷித தேவ் விஜேசுந்தர 23 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளையும், லஹிரு மதுஷங்க 91 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்த, களுத்துறை நகர கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகத்தின் அஷான் பிரியன்ஜன், NCC கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் விமானப்படை கழகத்தின் துலாஞ்சல மெண்டிஸ், கண்டி சுங்க விளையாட்டுக் கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் BRC கழகத்தின் திலகரட்ன சம்பத் மற்றும் பதுரெலிய விளையாட்டுக் கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் கழகத்தின் நவோத் பரணவிதான ஆகியோர் திறமைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.

போட்டியின் சுருக்கம்

ராகம கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் செபஸ்டியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம்

ராகம கிரிக்கெட் கழகம் – 591/3d (152.3) – நிஷான் மதுஷ்க 300*, ஜனித் லியனகே 140, சமிந்த பெர்னாண்டோ 83, அவிஷ்க தரிந்து 62*, தரிந்து ரத்நாயக்க 2/171

செபஸ்டியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் – 53/2 (22.1) – சச்சா செனவிரத்ன 25. சந்துன் பெர்னாண்டோ 23*

SSC கழகம் எதிர் லங்கன் கிரிக்கெட் கழகம்

SSC கழகம் – 518/4d (107.4) – நிபுன் தனன்ஜய 152, நுவனிது பெர்னாண்டோ 140, சம்மு அஷான் 100*, க்ரிஷான் சன்ஜுல 77, மனோஜ் சரச்சிந்த்ர 41, மிரங்க விக்ரமகே 2/133

லங்கன் கிரிக்கெட் கழகம் – 136 (60.4) – தேஷான் டயஸ் 43, ரஜீவ வீரசிங்க 29, லக்ருவன் அபேரட்ன 20, பிரபாத் ஜயசூரிய 3/29, கவிந்து நதீஷான் 2/18, கலன பெரேரா 2/20, நிசல தாரக 2/34

லங்கன் கிரிக்கெட் கழக்ம – 17/0 (7)

கோல்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் காலி கிரிக்கெட் கழகம்

கோல்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் – 463/5d (100) – விஷாத் ரந்திக 114*, ரவிந்து ரஷன்த 95, அவிஷ்க பெரேரா 79, ஷலின் டி மெல் 75, சந்தகென் பத்திரன 2/93

காலி கிரிக்கெட் கழகம் – 173/9 (71.1) – டில்ஷான் காஞ்சன 78, சமீன் கந்தனாராச்சி 43, துனித் வெல்லாலகே 4/46, தனன்ஜய லக்ஷான் 3/40

முவர்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் எதிர் பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகம்

முவர்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் – 273 (71.2) – தினுக டில்ஷான் 72, பபசர வதுகே 51, மொஹமட் சமாஸ் 51, சரித் சுதாரக 4/62, லஹிரு தியந்த 4/68

பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகம் – 203 (66.4) – நதீர பாலசூரிய 70, ஹேஷான் பெர்னாண்டோ 44, ரமேஷ் மெண்டிஸ் 3/35, தீஷன் விதூஷன் 2/19, திலங்க உதேஷன 2/53

முவர்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் – 151/2 (41) – பபசர வதுகே 73, தினுக டில்ஷான் 47, லஹிரு தியந்த 2/55

ப்ளும்பீல்ட் கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம்

ப்ளும்பீல்ட் கிரிக்கெட் கழகம் – 67 (28) – மினெத் ப்ரேமரத்ன 15, இசித தேவ் விஜேசுந்தர 6/23, மொஹமட் டில்ஷாத் 3/20

சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் – 204 (66.3) – சந்துன் மெண்டிஸ் 50, தவீஷ அபிஷேக் 42, சிதார கிம்ஹான 35, லஹிரு மதுஷங்க 5/91, சானக கோமசாரு 3/60

ப்ளும்பீல்ட் கிரிக்கெட் கழகம் – 196 (47) – மதுக லியனபத்திரனகே 34*, மினெத் ப்ரேமரத்ன 34, சந்துன் மெண்டிஸ் 3/37, இசித தேவ் விஜேசுந்தர 3/60, கவிக டில்ஷான் 2/49

சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் – 60/2 (26.4) – நவிந்து நிர்மால் 37

முடிவு – சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் 8 விக்கெட்டுகளால் வெற்றி

கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் களுத்துறை நகர கழகம்

கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம் – 454/4d (101.3) – கமிந்து மெண்டிஸ் 200*, லசித் அபேரட்ன 93, நிமேஷ் குணசிங்க 78, இன்ஷக சிறிவர்தன 3/133

களுத்துறை நகர கழகம் – 142 (57.2) – சதீஷ் ஜயவர்தன 45, பவந்த ஜயசிங்க 38, அஷான் பிரியன்ஜன் 5/29, மலிந்த புஷ்பகுமார 4/74

களுத்துறை நகர கழகம் (F/O) – 42/4 (12) – விஷ்வ பெர்னாண்டோ 2/15, மலிந்த புஷ்பகுமார 2/25

NCC கழகம் எதிர் விமானப்படை விளையாட்டுக் கழகம்

NCC கழகம் – 307 (72.3) – அசேல் சிகேரா 74, நிரோஷன் டிக்வெல்ல 51, அஹான் விக்ரமசிங்க 48, லசித் எம்புல்தெனிய 47, துலாஞ்சல மெண்டிஸ் 5/83, கயான் சிறிசோம 2/64, லசந்த ருக்மால் 2/78

விமானப்படை விளையாட்டுக் கழகம் – 259 (88.4) – ஆதித்ய சிறிவர்தன 48*, தேஷான் பெர்னாண்டோ 41, லசித் எம்புல்தெனிய 3/73, அம்ஷி டி சில்வா 3/91, அசேல் சிகேரா 2/15

கண்டி சுங்க விளையாட்டுக் கழகம் எதிர் BRC கழகம்

கண்டி சுங்க விளையாட்டுக் கழகம் – 113 (38.1) – ரஷ்மிக மதுஷங்க 30, திலகரட்ன சம்பத் 5/39, துவிந்து திலகரட்ன 3/13

BRC கழகம் – 446/4d (110) – டிலான் ஜயலத் 203*, லியோ ப்ரான்சிஸ்கோ 55, மோதித ரணதுங்க 52, துஷான் ஹேமன்த 50*, திலகரட்ன சம்பத் 41, மெதுஷான் திலின 2/87, நிசல் ஆகாஷ் 2/89

கண்டி சுங்க விளையாட்டுக் கழகம் – 103/3 (35) – சானக விஜேசிங்க 35*, ருவீன் பொன்சேகா 34, திலகரட்ன சம்பத் 2/16

ACE Capital கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் நீர்கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம்

ACE Capital கிரிக்கெட் கழகம் – 223 (50.4) – நினாத் கதாம் 60, ப்ரமோத் ஹெட்வத்தே 43, தனுக தாபரே 32, தனுஷ்க சந்தருவன் 4/65, சாருக பெர்னாண்டோ 3/38, ஜடின் சக்சேனா 2/45

நீர்கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம் – 231 (84.1) – திமுத் சந்தருவன் 67, ஜடின் சக்சேனா 42, நிம்சர அதரகல்ல 4/55, லசித் குரூஸ்புள்ளே 2/32

ACE Capital கிரிக்கெட் கழகம் – 234/4 (40) – லசித் குரூஸ்புள்ளே 106, நினாத் கதாம் 47, டில்ஷான் முனவீர 2/65

பதுரெலிய விளையாட்டுக் கழகம் எதிர் தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் கழகம்

பதுரெலிய விளையாட்டுக் கழகம் – 207 (87.1) – அலங்கார அசங்க 65, ரனேஷ் சில்வா 40, நவோத் பரணவிதான 5/27, டில்ருவன் பெரேரா 2/62

தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் கழகம் – 314/5 (82) – சதீர சமரவிக்ரம 172, சந்தூஷ் குணதிலக்க 91*, ரன் சந்த்ரகுப்த 21, சலன டி சில்வா 3/128

இராணுவ கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் பாணந்துறை விளையாட்டுக் கழகம்

இராணுவ கிரிக்கெட் கழகம் – 452/4d (114.1) – துலின டில்ஷான் 166, லக்ஷான் எதிரிசிங்க 120, அசேல குணரத்ன 87, பெதும் பொதேஜு 50*

பாணந்துறை விளையாட்டுக் கழகம் – 140/4 (49) – லக்ஷான் ரொட்றிகோ 68, உமேஷ் கசுன் 43, கௌமால் நானயக்கார 2/41

சிலாபம் மேரியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் நுகேகொட விளையாட்டுக் கழகம்

சிலாபம் மேரியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் – 419 (129.1) – அனுஜ் ஜொடின் 152, ஜதார் 77, ரவீன் யசஸ் 75, நவீன் பெர்னாண்டோ 3/76, கைசர் அஷ்ரப் 2/105

நுகேகொட விளையாட்டுக் கழகம் – 127/5 (43.3) – நயன பெர்னாண்டோ 50*, கெவின் பெரேரா 29

>> மேலும் கிரிக்கெட் செய்திகளைப் படிக்க <<