மேஜர் பிரீமியர் லீக்கில் சுழலில் மிரட்டும் யாழ் வீரர் விதுசன்

SLC Major League Tournament 2022

338

இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் ஏற்பாட்டில் முதல்தர கழகங்களுக்கு இடையில் நடைபெற்று வரும் மூன்று நாட்கள் கொண்ட மேஜர் பிரீமியர் லீக் முதல்தர கிரிக்கெட் தொடரின் ஆறாவது வாரத்துக்கான 12 போட்டிகளின் இரண்டாவது நாள் ஆட்டங்கள் இன்று (24) நடைபெற்றன.  

முவர்ஸ் கிரிக்கெட் கழகத்துக்காக பந்துவீச்சில் பிரகாசித்து வருகின்ற யாழ் வீரர் தீஷன் விதுசன், SSC கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் 87 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் 

இம்முறை மேஜர் பிரீமியர் லீக் முதல்தர கிரிக்கெட் தொடரில் அவரது 3ஆவது 5 விக்கெட் குவியல் இதுவாகும். அத்துடன். இம்முறை போட்டித் தொடரில் 28 விக்கெட்டுகளுடன் 9ஆவது இடத்தையும் பிடித்தார். 

இதனிடையே, Ace Capital கிரிக்கெட் கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் இராணுவ விளையாட்டுக் கழகம் 195 ஓட்டங்களால் அபார வெற்றியீட்டியது. இப்போட்டியில் இராணுவ கழகத்துக்காக பந்துவீச்சில் பிரகாசித்த கௌமால் நாணயக்கார முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளையும், 2ஆவது இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அந்த அணியின் வெற்றியின் முக்கிய பங்கு வகித்தார் 

மறுபுறத்தில் பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் கோல்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கழக வீரர் துனித் வெல்லாலகே 86 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதல்தர கிரிக்கெட்டில் தனது மூன்றாவது 5 விக்கெட் குவியலைப் பதிவு செய்தார் 

இது தவிர, ப்ளும்பீல்ட் கிரிக்கெட் கழகத்தின் மதுக லியனபத்திரனகே, லங்கன் கிரிக்கெட் கழகத்தின் ரஜீவ வீரசிங்க, BRC கழகத்தின் துவிந்து திலகரட்ன, SSC கழகத்தின் பிரபாத் ஜயசூரிய, விமானப்படை விளையாட்டுக் கழகத்தின் கயான் சிறிசோம, பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தின் நளின் ப்ரியதர்ஷன, நீர்கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகத்தின் உபுல் இந்திரசிறி ஆகியோர் 5 விக்கெட் குவியலைப் பதிவு செய்தனர் 

பதுரெலிய கிரிக்கெட் கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியில் சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தின் மிலிந்த சிறிவர்தன (107) சதமடித்து அசத்தினார். 

அனைத்துப் போட்டிகளினதும் மூன்றாவது நாள் ஆட்டங்கள் நாளை (25) நடைபெறவுள்ளன. 

இராணுவ விளையாட்டுக் கழகம் எதிர் Ace Capital கிரிக்கெட் கழகம்  

போட்டியின் சுருக்கம் 

இராணுவ விளையாட்டுக் கழகம் – 133 (47.4) – செஹாத சொய்ஸா 39, மஹேஷ் குமார 21, லக்ஷான் ரொட்றிகோ 18, லசித் க்ரூஸ்புள்ளே 3/13, வனுஜ சஹன் 2/23, நிம்சர அத்தரகல்ல 2/33 

Ace Capital கிரிக்கெட் கழகம் – 82 (23.3) – ஓசத பெர்னாண்டோ 22, கௌமால் நாணயக்கார 6/33, ஹஷான் சந்தீப 3/30 

இராணுவ விளையாட்டுக் கழகம் – 249 (76.4) – ஷெஹான் பெர்னாண்டோ 93, மஹேஷ் குமார 67, துலின டில்ஷான் 47, வனுஜ சஹன் 6/56, லசித் க்ரூஸ்புள்ளே 2/25 

Ace Capital கிரிக்கெட் கழகம் – 105 (24.3) – ஓஷத பெர்னாண்டோ 43, ப்ரமோத் மதுவன்த 22, கௌமால் நாணயக்கார 6/39, ஹஷான் சந்தீப 4/54 

முடிவு – இராணுவ விளையாட்டுக் கழகம் 195 ஓட்டங்களால் வெற்றி  


சிலாபம் மேரியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் ப்ளும்பீல்ட் கிரிக்கெட் கழகம் 

சிலாபம் மேரியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் – 552 (143.3) – விஷ்வ சதுரங்க 172, ரவீன் யசஸ் 117, கசுன் விதுர 113, கௌரவ் ஜாதர் 75, மதுக லியனபத்திரனகே 5/177, ஹஸ்னைன் பொக்ஹரி 2/50 

ப்ளும்பீல்ட் கிரிக்கெட் கழகம் – 95/3 (36) – சரித குமாரசிங்க 35, கஜித கொடுவேகொட 26, யொஹான் டி சில்வா 25 


கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் குருநாகல் இளையோர் கிரிக்கெட் கழகம்  

கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம் – 404 (101.4) – மினோத் பானுக 105, கமிந்து மெண்டிஸ் 82, நிமேஷ குணசிங்க 61, லசித் அபேரட்ன 48, அசித வன்னிநாயகே 3/71, சகிந்து விஜேரட்ன 3/115 

குருநாகல் இளையோர் கிரிக்கெட் கழகம் – 242/9 (75.2) – தமித் பெரேரா 49, தினுஷ்க மாலன் 49, கயான் மனீஷான் 46, அசித பெர்னாண்டோ 3/38, லக்ஷான் சந்தகென் 3/49, சமிந்து விஜேசிங்க 2/38 


BRC கழகம் எதிர் லங்கன் கிரிக்கெட் கழகம் 

லங்கன்கிரிக்கெட்கழகம் – 457 (121.2) – ப்ரசன்னஜயமான்ன 167, தேஷான்டயஸ் 130, துவிந்துதிலகரட்ன 5/113, திலகரட்னசம்பத் 3/70

BRC கழகம் – 81 (23.4) – உமேஷ்கமொராய்ஸ் 22, ரஜீவவீரசிங்க 6/41, தமிதசில்வா 2/22

BRC கழகம் – 150/4 (34) F/O – திலகரட்னசம்பத் 63, டிலான்ஜயலத் 35, கீத்குமார 2/29, தமிதசில்வா 2/38


விமானப்படைவிளையாட்டுக்கழகம்எதிர்நுகேகொடவிளையாட்டுக்கழகம்

விமானப்படைவிளையாட்டுக்கழகம் – 356 (80.2) – மிஷேன்சில்வா 102, ரொஸ்கோதட்டில் 71, சுபேஷலஜயதிலக 57, ரனிதலியனாரச்சி 3/33, கைசர்அஷ்ரப் 2/59

நுகேகொடவிளையாட்டுக்கழகம் – 223/9 (97) – கைசர்அஷ்ரப் 70, சுவத்மெண்டிஸ் 58, கயான்சிறிசோம 5/45, மதுஷான்ரவிச்சந்த்ரகுமார 2/35


கோல்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகம் 

கோல்ட்ஸ்கிரிக்கெட்கழகம் – 342 (93.2) – தனன்ஜயலக்ஷான் 78, ஹஷான்துமிந்து 75, அவிஷ்கபெரேரா 53, துனித்வெல்லாலகே 34, நளின்ப்ரியதர்ஷன 5/125, சுபுன்மதுஷங்க 2/60

பொலிஸ்விளையாட்டுக்கழகம் – 224 (76.4) – மஞ்சுலஜயவர்தன 44, துலாஷ்உதயங்க 35, ரன்துனுகங்கனாத் 32, துனித்வெல்லாலகே 6/86, ருவின்செனவிரட்ன 2/34


கண்டிசுங்கவிளையாட்டுக்கழகம்எதிர்ராகமகிரிக்கெட்கழகம்

கண்டிசுங்கவிளையாட்டுக்கழகம் – 321 (87.3) – விஷ்வவிஜேரட்ன 102*, இமேஷ்உதயங்க 67, இரோஷ்சமரசூரிய 39, ஜனித்லியனகே 3/54, ஹரீன்ரத்னமுதலி 2/39

ராகமகிரிக்கெட்கழகம் – 92 (35) – நிஷான்மதுஷ்க 30, இமேஷ்உதயங்க 4/36, மெதுஷான்திலின 3/10, சஹன்அதீஷ 2/26

கண்டிசுங்கவிளையாட்டுக்கழகம் – 131 (47) – ரஷ்மிகமதுஷங்க 40, இரோஷ்சமரசூரிய 27, எஷான்மாலிங்க 3/19, சஷிகதுல்ஷான் 3/59

ராகமகிரிக்கெட்கழகம் – 12/0


கடற்படைவிளையாட்டுக்கழகம்எதிர் NCC கழகம்

கடற்படைவிளையாட்டுக்கழகம் – 129 (54.2) – சுபுன்லீலாரத்ன 45, வினோத்பெரேரா 20, சஹன்ஆரச்சிகே 3/26, லசித்எம்புல்தெனிய 3/45, அஷைன்டேனியல் 2/14

NCC கழகம் – 296 (80.4) – வினுகரூபசிங்க 70, சஹன்ஆரச்சிகே 67, அசேல்சிகேரா 47, அசன்தசிங்கப்புலி 3/49, மதுரமதுஷங்க 3/57

கடற்படைவிளையாட்டுக்கழகம் – 163/5 (49) – அதீஷநாணயக்கார 53, கவிந்துரணசிங்க 41, அஷைன்டேனியல் 2/73


சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் எதிர் பதுரெலிய விளையாட்டுக் கழகம் 

சரசென்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் – 340 (126.1) – மிலிந்த சிறிவர்தன 107, சிதார கிம்ஹான் 82*, நவிந்து விதானகே 34, துஷான் விமுக்தி 20, அனுக் பெர்னாண்டோ 3/41, லஹிரு கமகே 3/67  

பதுரெலிய கிரிக்கெட் கழகம் – 170/3 (51) – அலங்கார அசங்க சில்வா 73, சாஹிட் மன்சூர் 65* 


களுத்துறை நகர கழகம் எதிர் செபஸ்டியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம்  

களுத்துறை நகர கழகம் – 210 (63.2) – சுகித மனோஜ் 49, தினெத் முனசிங்க 30, சவன் கங்கானம்கே 28, தரிந்து ரத்நாயக 6/78 

செபஸ்டியன்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் – 173 (52.3) – விமுத் சப்னக 33, லொஹான் டி சொய்ஸா 28, தரிந்து சிறிவர்தன 4/23, இஷான் அபேசேகர 4/36, தேமால் பண்டார 2/58 

களுத்துறை நகர கழகம் – 253/3 (68) – சவன் கங்கானம்கே 79*, நிபுன் கமகே 62, யொஹான் மெண்டிஸ் 48, சாமிக எதிரிசிங்க 2/69 


முவர்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் SSC கழகம்  

முவர்ஸ் கிரிக்கெட் கழகம் – 355 (96.2) – பசிந்து சூரியபண்டார 123, சொஹான் டி லிவேரா 70, கவிந்து குலசேகர 39, பபசர வதுகே 38, பிரபாத் ஜயசூரிய 5/93, நிசல தாரக 4/76 

SSC கழகம் – 234/7 (81) – ரொஷேன் சில்வா 84*, நிபுன் தனன்ஜய 37, க்ரிஷான் சன்ஜுல 35, தீசன் விதுஷன் 5/87 


தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் கழகம் எதிர் நீர்கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம்  

தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் கழகம் – 375 (99) – ரவிந்து பெர்னாண்டோ 105, ரொன் சந்திரகுப்த 70, திலும் சுதீர 55, நவோத் பரணவிதான 46, கமேஷ் நிர்மால் 40, உபுல் இந்திரசிறி 5/109, சனுர பெர்னாண்டோ 2/92 

நீர்கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம் – 147 (38.4) – கெவின் அல்மேதா 51, ஜடின் சக்ஷேனா 34, அஞ்சலோ ஜயசிங்க 29, ரவிந்து பெர்னாண்டோ 3/28, திலும் சுதீர 3/36, ஷிரான் பெர்னாண்டோ 2/35 

நீர்கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகம் – 104/5 (40) F/O – பசிந்து லக்சங்க 35, ரவீன் டி சில்வா 2/17, திலும் சுதீர 2/30 

>>மேலும் பல கிரிக்கெட் செய்திகளைப் படிக்க<<