நீர்கொழும்பு கிரிக்கெட் கழகத்திற்காக சகலதுறையிலும் அசத்திய டில்ஷான் முனவீர

8

இலங்கை கிரிக்கெட் சபை உள்ளூர் கழகங்கள் இடையே நடாத்தும் அழைப்பு T20 தொடரின் ஐந்தாம் நாளுக்குரிய போட்டிகள் இன்று (12) – நிறைவுக்கு வந்திருந்தன.  அழைப்பு T20 தொடரின் ஐந்தாம் நாளில் 12 போட்டிகள் நடைபெற்றிருந்ததோடு இன்றைய நாளில் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்கள் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.  துடுப்பாட்டத்தில் அசத்திய பெதும் நிஸ்ஸங்க, சதீர சமரவிக்ரம இலங்கை கிரிக்கெட் சபை, இலங்கையின் உள்ளூர் கிரிக்கெட் கழகங்கள் இடையே நடாத்தும்……

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

இலங்கை கிரிக்கெட் சபை உள்ளூர் கழகங்கள் இடையே நடாத்தும் அழைப்பு T20 தொடரின் ஐந்தாம் நாளுக்குரிய போட்டிகள் இன்று (12) – நிறைவுக்கு வந்திருந்தன.  அழைப்பு T20 தொடரின் ஐந்தாம் நாளில் 12 போட்டிகள் நடைபெற்றிருந்ததோடு இன்றைய நாளில் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்கள் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.  துடுப்பாட்டத்தில் அசத்திய பெதும் நிஸ்ஸங்க, சதீர சமரவிக்ரம இலங்கை கிரிக்கெட் சபை, இலங்கையின் உள்ளூர் கிரிக்கெட் கழகங்கள் இடையே நடாத்தும்……