උපුල් තරංගගෙන් කලකට පසුව ශතකයක්

43

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන ආරාධිත ක්‍රීඩා සමාජ පළමු පෙළ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ (15) පැවති තරගවල දී උපුල් තරංග සහ අදීශ නානායක්කාර ශතක රැස් කරමින් දිනයේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයන් බවට පත්විය. එන්. සී. සී. සහ වරාය අධිකාරිය කණ්ඩායම් අතර තරගයේ දී මෙම ශතක දෙක වාර්තා වීම කැපී පෙණුනි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන ආරාධිත ක්‍රීඩා සමාජ පළමු පෙළ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ (15) පැවති තරගවල දී උපුල් තරංග සහ අදීශ නානායක්කාර ශතක රැස් කරමින් දිනයේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයන් බවට පත්විය. එන්. සී. සී. සහ වරාය අධිකාරිය කණ්ඩායම් අතර තරගයේ දී මෙම ශතක දෙක වාර්තා වීම කැපී පෙණුනි.…