ஓலிம்பிக் புலமைப்பரிசில் பட்டியலிலிருந்து விதூஷா, கயன்திகா நீக்கம்

77

எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டோக்கியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழாவை இலக்காகக் கொண்டு சர்வதேச ஒலிம்பிக் பேரவை மற்றும் தேசிய ஒலிம்பிக் குழு ஆகியன இணைந்து வழங்குகின்ற இலங்கை வீரர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் பட்டியலில் இருந்து பெண்களுக்கான முப்பாய்ச்சல் தேசிய சம்பியனான விதூஷா லக்ஷானி மற்றும் பெண்களுக்கான 1500 மீற்றர் தேசிய சம்பியனான கயன்திகா அபேரட்ன ஆகிய இருவரும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.  சர்வதேச மெய்வல்லுனர் சங்கத்தினால் இலங்கைக்கு நிதியுதவி 2016இல் நடைபெற்ற ரியோ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டோக்கியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விழாவை இலக்காகக் கொண்டு சர்வதேச ஒலிம்பிக் பேரவை மற்றும் தேசிய ஒலிம்பிக் குழு ஆகியன இணைந்து வழங்குகின்ற இலங்கை வீரர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் பட்டியலில் இருந்து பெண்களுக்கான முப்பாய்ச்சல் தேசிய சம்பியனான விதூஷா லக்ஷானி மற்றும் பெண்களுக்கான 1500 மீற்றர் தேசிய சம்பியனான கயன்திகா அபேரட்ன ஆகிய இருவரும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.  சர்வதேச மெய்வல்லுனர் சங்கத்தினால் இலங்கைக்கு நிதியுதவி 2016இல் நடைபெற்ற ரியோ…