ආනන්ද විද්‍යාලයට කඩුලු 9ක ජයක්

323
Singer U19 Schools Cricket

ආනන්ද විද්‍යාලය කඩුලු 9ක සමඟින් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් සිංගර් කුසාලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (14) සාර්ථකව නිමාවට පත් විය. පැතුම් හා රවිදු ශතක අතරට දක්ෂයින් අතර අතිදක්ෂයින් සොයා යන සිංගර් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙල පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 5ක් අද (13) පළමු දිනයට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ආනන්ද විද්‍යාලය කඩුලු 9ක සමඟින් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් සිංගර් කුසාලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (14) සාර්ථකව නිමාවට පත් විය. පැතුම් හා රවිදු ශතක අතරට දක්ෂයින් අතර අතිදක්ෂයින් සොයා යන සිංගර් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙල පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 5ක් අද (13) පළමු දිනයට…