පිළියන්දල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට හා ශ්‍රී ධර්මාලෝකයට දැවැන්ත ජයක්

17

අනාගත ක්‍රිකට් පිටියේ දිදුලන තාරකා සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන්  සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙවන පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග රැසක් පසුගිය සතියේ දී නිමාවට පත් විය. ලොහාන් ද සොයිසා මලියදේව විද්‍යාලයට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අනාගත ක්‍රිකට් පිටියේ දිදුලන තාරකා සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන්  සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙවන පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග රැසක් පසුගිය සතියේ දී නිමාවට පත් විය. ලොහාන් ද සොයිසා මලියදේව විද්‍යාලයට…