රණවිරුවන්ට සවියක් වෙන ගජබා සුපර්ක්‍රොස් 28 වැනිදා

340
Gajaba Super cross
 

පුරා දශක තුනකට අධික කාලයක් පුරාවට බෙදුම්වාදී ත්‍ර‍ස්තවාදී අරගලයට එරෙහිව සටන් වැදෙමින් ජීවිතය පූජා කල උදාර රණවිරුවන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ සුඛවිහරණයටත්, සතුරන්ට එරෙහිව මුහුණදුන් සටන් වලින් ආබාධිත වු රණවිරුවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ සුභසිද්ධියත්, ශ්‍රී ලංකා ගජබා රෙජිමේන්තුවේ සේවයේ නියුතු සොල්දාදුවන්ගේ සුභාසාධනයත්  අරමුණු කරගනිමින් පැවැත්වෙන, වසරේ මොටර් රථ ධාවන ක්‍රීඩකයින්ගේ තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පුරා දශක තුනකට අධික කාලයක් පුරාවට බෙදුම්වාදී ත්‍ර‍ස්තවාදී අරගලයට එරෙහිව සටන් වැදෙමින් ජීවිතය පූජා කල උදාර රණවිරුවන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ සුඛවිහරණයටත්, සතුරන්ට එරෙහිව මුහුණදුන් සටන් වලින් ආබාධිත වු රණවිරුවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ සුභසිද්ධියත්, ශ්‍රී ලංකා ගජබා රෙජිමේන්තුවේ සේවයේ නියුතු සොල්දාදුවන්ගේ සුභාසාධනයත්  අරමුණු කරගනිමින් පැවැත්වෙන, වසරේ මොටර් රථ ධාවන ක්‍රීඩකයින්ගේ තරග…