පීතරයින් සහ ජෝසප්වරුන් මීළඟ වටයට සුදුසුකම් ලබති!

162
 

සිංගර් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සීමිත පන්දුවාර තරගාවලියේ තීරණාත්මක තරග දෙකක් අද (05) ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඉන් ජය ලැබූ කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඉන් ජයග්‍රහණ අත්පත් කර ගනිමින් මීළඟ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූහ. මේ හැරුණු කොට පළමු කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් අද පැවති දෙදින ටෙස්ට් තරගය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සීමිත පන්දුවාර තරගාවලියේ තීරණාත්මක තරග දෙකක් අද (05) ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඉන් ජය ලැබූ කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඉන් ජයග්‍රහණ අත්පත් කර ගනිමින් මීළඟ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූහ. මේ හැරුණු කොට පළමු කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් අද පැවති දෙදින ටෙස්ට් තරගය…