ආබාධයක් නිසා ඩි විලියර්ස්ට PSL මඟ හැරේ

129

හිටපු සුපිරි දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඒබි ඩි විලියර්ස්ට මෙවර පාකිස්තාන සුපර් ලීග් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පාකිස්තානයේ දී පැවැත්වෙන තරග අහිමි වී තිබේ. පිට කොන්ද ආශ්‍රිතව ඇති ආබාධ තත්වයක් හේතුවෙන් ඩි විලියර්ස්ට මෙලෙස පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියේ පාකිස්තානයේ පැවැත්වෙන තරග අහිමි වී තිබේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට සංග්‍රාම නැවැත්විය හැකිය අපි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හිටපු සුපිරි දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඒබි ඩි විලියර්ස්ට මෙවර පාකිස්තාන සුපර් ලීග් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පාකිස්තානයේ දී පැවැත්වෙන තරග අහිමි වී තිබේ. පිට කොන්ද ආශ්‍රිතව ඇති ආබාධ තත්වයක් හේතුවෙන් ඩි විලියර්ස්ට මෙලෙස පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියේ පාකිස්තානයේ පැවැත්වෙන තරග අහිමි වී තිබේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට සංග්‍රාම නැවැත්විය හැකිය අපි…