ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කළ අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු කොටසේ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019 වසරේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ 3, මහානාම විද්‍යාලය සමත් විය. මේ ඔවුන් ඒ දක්වා පැමිණි ගමන් මග ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි.  ගියවර අනුශූරයෝ නැවතත් අනුශූරයින් කරන්නට මහානාමය සමත් වේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කළ අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු කොටසේ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019 වසරේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ 3, මහානාම විද්‍යාලය සමත් විය. මේ ඔවුන් ඒ දක්වා පැමිණි ගමන් මග ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි.  ගියවර අනුශූරයෝ නැවතත් අනුශූරයින් කරන්නට මහානාමය සමත් වේ…