පාසල් රග්බි පිටියට නැවතත් බාලගිරි දෝෂය

513

මෙම මස 31 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය නැවත වරක් කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය (Sri Lanka School Rugby Football Association – SLARFA) තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව මෙම තරගාවලිය මැයි මස 31…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම මස 31 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය නැවත වරක් කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය (Sri Lanka School Rugby Football Association – SLARFA) තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව මෙම තරගාවලිය මැයි මස 31…