සතියක නිහැඬියාවකින් පසු සුමංගලයින් පරාජයේ අවමානය දියකර හරියි

1132

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ‘බී කාණ්ඩය’ යටතේ මහනුවර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර අද (31) පල්ලෙකැලේ දී පැවති තරගයෙන් ලකුණු 80ක දැවැන්ත ජයක් වාර්තා කිරීමට පසුගිය සතියේ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයෙන් පරාජයට පත් වූ ප්‍රබල මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය සමත් විය.   සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයෝ කන්නංගරයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ‘බී කාණ්ඩය’ යටතේ මහනුවර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර අද (31) පල්ලෙකැලේ දී පැවති තරගයෙන් ලකුණු 80ක දැවැන්ත ජයක් වාර්තා කිරීමට පසුගිය සතියේ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයෙන් පරාජයට පත් වූ ප්‍රබල මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය සමත් විය.   සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයෝ කන්නංගරයින්…