සංජුලගේ ගිනිකෙළිවලින් සහිරා ක්‍රීඩකයෝ දැවී අළු වෙති

1404

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (9) පැවැත්වුණේ ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලය හා මරදාන සහිරා විද්‍යාලය අතරයි. රොහාන් සංජුලගේ උත්සාහක දිනුම් ත්‍රිත්වයෙන් බල ගැන්වුණු විද්‍යා ක්‍රීඩකයින් තරගය ජය ගත්තේ ලකුණු 19–08ක් ලෙසිනි. සාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයින් හමුවේ කිංග්ස්වුඩ් පසුබසී 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ A…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (9) පැවැත්වුණේ ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලය හා මරදාන සහිරා විද්‍යාලය අතරයි. රොහාන් සංජුලගේ උත්සාහක දිනුම් ත්‍රිත්වයෙන් බල ගැන්වුණු විද්‍යා ක්‍රීඩකයින් තරගය ජය ගත්තේ ලකුණු 19–08ක් ලෙසිනි. සාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයින් හමුවේ කිංග්ස්වුඩ් පසුබසී 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ A…