නායකයාගේ උත්සාහක දිනුම් ත්‍රිත්වයෙන් ධර්මරාජයට දැවැන්ත ජයක්

1172

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (23) මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය හා සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව් කන්නංගර විද්‍යාලය අතර පැවති අතර තියුණු සටනකට පසු ලකුණු 36–00ක් ලෙස ජය හිමි කර ගැනීමට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සමත් විය. මහානාම ඉදිරිපෙළ ධර්මරාජයින් මවිත කරයි 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (23) මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය හා සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව් කන්නංගර විද්‍යාලය අතර පැවති අතර තියුණු සටනකට පසු ලකුණු 36–00ක් ලෙස ජය හිමි කර ගැනීමට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සමත් විය. මහානාම ඉදිරිපෙළ ධර්මරාජයින් මවිත කරයි 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග්…