විද්‍යාර්ථ – සිල්වෙස්තර සටනෙන් විද්‍යාර්ථයට ජය

1438

මහනුවර සිල්වෙස්තර සමඟින් මහනුවර විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම් උරෙන් උර ගැටෙන බර්ටි නිල්ලේගොඩ සහ ජී. එම්. එල්. බණ්ඩා අනුස්මරණ වාර්ෂික රග්බි තරගය නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අතර එහි දී ලකුණු 45-12ක් ලෙස තරගය ජයග්‍රහණය කළ විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම කුසලානය මේ වසරේ දී සිය විද්‍යාලය වෙත රැගෙන යාමට සමත් විය. වේගවත් ඉසිපතන පසුපෙළ ත්‍රිත්වයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මහනුවර සිල්වෙස්තර සමඟින් මහනුවර විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම් උරෙන් උර ගැටෙන බර්ටි නිල්ලේගොඩ සහ ජී. එම්. එල්. බණ්ඩා අනුස්මරණ වාර්ෂික රග්බි තරගය නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අතර එහි දී ලකුණු 45-12ක් ලෙස තරගය ජයග්‍රහණය කළ විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම කුසලානය මේ වසරේ දී සිය විද්‍යාලය වෙත රැගෙන යාමට සමත් විය. වේගවත් ඉසිපතන පසුපෙළ ත්‍රිත්වයින්…