තවත් පාකිස්තානු ක්‍රීඩකයින් හත්දෙනෙක්ට කොරෝනා!

275
 

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන Fakhar Zaman, ඉම්රාන් ඛාන්, කාසිෆ් භට්ටි, මොහොමඩ් හෆීස්, මොහොමඩ් හසනයින්, මොහොමඩ් රිස්වාන් හා වහබ් රියාස් යන ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනාටම COVID-19 වයිරසය වැළඳී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.  මේ බව අද (23) පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සනාථ කළා. මේ ක්‍රීඩකයින් හත්දෙනාට පෙර ශදාබ් ඛාන්, හයිඩර් අලී හා හැරිස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන Fakhar Zaman, ඉම්රාන් ඛාන්, කාසිෆ් භට්ටි, මොහොමඩ් හෆීස්, මොහොමඩ් හසනයින්, මොහොමඩ් රිස්වාන් හා වහබ් රියාස් යන ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනාටම COVID-19 වයිරසය වැළඳී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.  මේ බව අද (23) පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සනාථ කළා. මේ ක්‍රීඩකයින් හත්දෙනාට පෙර ශදාබ් ඛාන්, හයිඩර් අලී හා හැරිස්…