සෙරන්ඩිබ් FC කණ්ඩායමට දඬුවම්

194

සෙරන්ඩිබ් FC කණ්ඩායම සහ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම අතර නාවලපිටිය ජයතිලක ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගය අවසානයේ කලහකාරී තත්වයක් ඇතිකිරීමට පෙළඹවීම හේතුවෙන් සෙරන්ඩිබ් FC කණ්ඩායමට දැඩි දඬුවම් පමුණුවා ඇත. මෙම සිදුවීම සිදුවූයේ 2017 ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ සුපිරි 6 දෙනාගේ වටයේ සිය පළමු තරගය ලෙස පැවති රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සමඟ පැවති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සෙරන්ඩිබ් FC කණ්ඩායම සහ රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම අතර නාවලපිටිය ජයතිලක ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගය අවසානයේ කලහකාරී තත්වයක් ඇතිකිරීමට පෙළඹවීම හේතුවෙන් සෙරන්ඩිබ් FC කණ්ඩායමට දැඩි දඬුවම් පමුණුවා ඇත. මෙම සිදුවීම සිදුවූයේ 2017 ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ සුපිරි 6 දෙනාගේ වටයේ සිය පළමු තරගය ලෙස පැවති රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සමඟ පැවති…