නිශාන් සහ නුවනිඳුගේ අභියෝගය ඉන්දීය යෞවනයෝ ලෙහෙසියෙන්ම පසුකරයි

1003

වරින්වර කඩා වැටුණ ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ලකුණු පුවරුව ගෞරවනීය තැනක තැබූ නිශාන් මධුශ්ක සහ නුවනිඳු ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ගොඩ ගනිමින් ප්‍රතිවාදීන්ට කළ අභියෝගය ඉතා කැමැත්තෙන්ම බාර ගත් ඉන්දීය යෞවනයෝ තරගය නිමා වීමට තවත් පන්දු 44ක් ඉතිරිව තිබිය දී ම ඉලක්කය ඉතා පහසුවෙන් සපුරා ගනිමින් තරගාවලිය 3-2ක් ලෙසින් ජය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වරින්වර කඩා වැටුණ ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ලකුණු පුවරුව ගෞරවනීය තැනක තැබූ නිශාන් මධුශ්ක සහ නුවනිඳු ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ගොඩ ගනිමින් ප්‍රතිවාදීන්ට කළ අභියෝගය ඉතා කැමැත්තෙන්ම බාර ගත් ඉන්දීය යෞවනයෝ තරගය නිමා වීමට තවත් පන්දු 44ක් ඉතිරිව තිබිය දී ම ඉලක්කය ඉතා පහසුවෙන් සපුරා ගනිමින් තරගාවලිය 3-2ක් ලෙසින් ජය…