ජාතික පාපන්දු සංචිතයන් තේරීමට සූදානම්

499

මෙම වසරේ දී (2019) වයස අවුරුදු 23න් පහළ ජාතික පාපන්දු සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩකයින් තෝරා පත්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ක්‍රීඩකයින් තෝරාගැනීමේ මූලික පරීක්ෂණ මෙම මස (ජනවාරි) 07 වැනිදා උදෑසන සිට බැද්දගාන ජාතික පාපන්දු පුහුණු පාසලේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. හැංගිහොරා නත්තල් රැගෙන ගිය පාපන්දු තරුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ දී (2019) වයස අවුරුදු 23න් පහළ ජාතික පාපන්දු සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩකයින් තෝරා පත්කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ක්‍රීඩකයින් තෝරාගැනීමේ මූලික පරීක්ෂණ මෙම මස (ජනවාරි) 07 වැනිදා උදෑසන සිට බැද්දගාන ජාතික පාපන්දු පුහුණු පාසලේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. හැංගිහොරා නත්තල් රැගෙන ගිය පාපන්දු තරුව…