පාසල් රග්බි පිටියේ නිවාඩුව මැයි 31 අවසන්

531

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දිවයිනේ සිදු වූ ප්‍රහාරයෙන් පසුව දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය 20019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය සාකච්ඡා මාලාවකින් අනතුරුව මැයි මස 31 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට අද (24) සංවිධායකයින් තීරණය කළේය. ක්‍රීඩාවත් සමඟ සහජීවනයෙන් නැඟිටිමු – ක්‍රීඩා ඇමති ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද (02) ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දිවයිනේ සිදු වූ ප්‍රහාරයෙන් පසුව දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය 20019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය සාකච්ඡා මාලාවකින් අනතුරුව මැයි මස 31 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට අද (24) සංවිධායකයින් තීරණය කළේය. ක්‍රීඩාවත් සමඟ සහජීවනයෙන් නැඟිටිමු – ක්‍රීඩා ඇමති ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද (02) ක්‍රීඩා…