කුළුඳුල් ලීග් කුසලානය නෙලාගන්නට වෙර දරණ මරදානේ සාන්තුවරුන්

54
 

පාසල් රග්බි පිටිය කලඹමින් ප්‍රබලයින් රැසක් බිම හෙළු පාසල් රග්බි පිටියේ නවමු රග්බි බලවේගය, මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තවමත් සිය මංගල ලීග් කුසලානයේ පහස විඳින්නට සමත්ව නැහැ.  2018 වසරේ ආසන්නයටම ගොස් ආපසු හැරුණු ඔවුන්ට 2019 දීත් කුසලානය නූලෙන් ගිලිහුණා. නව දශකයේ පළමු පාසල් ලීග් කුසලානය තමන්ගේ කරන්නට 2020 සාන්ත ජෝසප්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාසල් රග්බි පිටිය කලඹමින් ප්‍රබලයින් රැසක් බිම හෙළු පාසල් රග්බි පිටියේ නවමු රග්බි බලවේගය, මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තවමත් සිය මංගල ලීග් කුසලානයේ පහස විඳින්නට සමත්ව නැහැ.  2018 වසරේ ආසන්නයටම ගොස් ආපසු හැරුණු ඔවුන්ට 2019 දීත් කුසලානය නූලෙන් ගිලිහුණා. නව දශකයේ පළමු පාසල් ලීග් කුසලානය තමන්ගේ කරන්නට 2020 සාන්ත ජෝසප්…