1992 වසරේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට හඳුන්වා දෙන ‍රග්බි ක්‍රීඩාව මුල් අවදියේ දී දැඩි බාධක රැසක් මතින් ගොඩනැගුණි. එම වසරේ පටන් දෙවැනි කාණ්ඩයේ කණ්ඩායමක් ලෙස ක්‍රීඩා කළ සුමංගල විද්‍යාලය 1997 වසරේ දී පළමු කාණ්ඩය දක්වා ඉහළට පැමිණීමට සමත් වූයේ වත්මන් රග්බි සභාපති සිදත් චන්ද්‍රරත්න මහතා නායකත්වය දරන සමයේ වීම විශේෂත්වයකි.  වසර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1992 වසරේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට හඳුන්වා දෙන ‍රග්බි ක්‍රීඩාව මුල් අවදියේ දී දැඩි බාධක රැසක් මතින් ගොඩනැගුණි. එම වසරේ පටන් දෙවැනි කාණ්ඩයේ කණ්ඩායමක් ලෙස ක්‍රීඩා කළ සුමංගල විද්‍යාලය 1997 වසරේ දී පළමු කාණ්ඩය දක්වා ඉහළට පැමිණීමට සමත් වූයේ වත්මන් රග්බි සභාපති සිදත් චන්ද්‍රරත්න මහතා නායකත්වය දරන සමයේ වීම විශේෂත්වයකි.  වසර…