මුහුද අසබඩ රග්බි බලකාය 2020 කුසලානයට අවි සූදානම් කරයි

9

පාසල් රග්බි පිටියේ පෙරළිකාර කණ්ඩායමක් වන ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 2020 වසරේ අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා ඉතා හොඳ සූදානමකින් සිටිනවා. කුසලානයක පහස සමඟින් 2020 නිමා කරන්නට ඔවුන්ට හැකි වෙයි ද? 2020 ශූරතාවයට බම්බලපිටියේ සාන්තුවරුන්ගේ සූදානම 2018, 2019 වසර දිවිත්වයම පාසල් ඉතිහාසයේ රන් …. අතීතයෙන් බිඳක් 80’ හා 90’…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් රග්බි පිටියේ පෙරළිකාර කණ්ඩායමක් වන ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 2020 වසරේ අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා ඉතා හොඳ සූදානමකින් සිටිනවා. කුසලානයක පහස සමඟින් 2020 නිමා කරන්නට ඔවුන්ට හැකි වෙයි ද? 2020 ශූරතාවයට බම්බලපිටියේ සාන්තුවරුන්ගේ සූදානම 2018, 2019 වසර දිවිත්වයම පාසල් ඉතිහාසයේ රන් …. අතීතයෙන් බිඳක් 80’ හා 90’…