මරදාන බලකාය කොටහේන බලකොටුව බිඳ දමයි

95

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් මරදාන ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොටහේන සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය අතර අද (12) සාන්ත බෙනඩික්ට් රග්බි ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී සත්කාරකයන් පරදා ලකුණු 32-05ක් ලෙස දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ආනන්ද විද්‍යාලය සමත් විය. ගාල්ලෙන් රග්බි පිටිය ආක්‍රමණය කරන ඇලෝසියස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් මරදාන ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොටහේන සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය අතර අද (12) සාන්ත බෙනඩික්ට් රග්බි ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී සත්කාරකයන් පරදා ලකුණු 32-05ක් ලෙස දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ආනන්ද විද්‍යාලය සමත් විය. ගාල්ලෙන් රග්බි පිටිය ආක්‍රමණය කරන ඇලෝසියස්…