මරදාන බලකාය කොටහේන බලකොටුව බිඳ දමයි

22

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් මරදාන ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොටහේන සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය අතර අද (12) සාන්ත බෙනඩික්ට් රග්බි ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී සත්කාරකයන් පරදා ලකුණු 32-05ක් ලෙස දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ආනන්ද විද්‍යාලය සමත් විය. ගාල්ලෙන් රග්බි පිටිය ආක්‍රමණය කරන ඇලෝසියස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් මරදාන ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොටහේන සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය අතර අද (12) සාන්ත බෙනඩික්ට් රග්බි ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී සත්කාරකයන් පරදා ලකුණු 32-05ක් ලෙස දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ආනන්ද විද්‍යාලය සමත් විය. ගාල්ලෙන් රග්බි පිටිය ආක්‍රමණය කරන ඇලෝසියස්…