පාසල් රග්බි පිටියේ පෙරළිකාර රග්බි කණ්ඩායමක් වන කටුගස්තොට සාන්ත අන්තෝනි රග්බි කණ්ඩායම මෙවර තරග වාරයට නවමු මුහුණුවරකින් සුදානම් වෙනවා. 2020 දශකය සාන්ත අන්තෝනි ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය අකුරින් ලියන්නට ඔවුන්ට හැකි වෙයි ද? අතීතයෙන් බිඳක් සුපිරි රග්බි ක්‍රීඩකයින්ගේ පාරාදීසයක් වුනු මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය රග්බි ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන්නේ 1950 දශකයේ දීයි. 1961 වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාසල් රග්බි පිටියේ පෙරළිකාර රග්බි කණ්ඩායමක් වන කටුගස්තොට සාන්ත අන්තෝනි රග්බි කණ්ඩායම මෙවර තරග වාරයට නවමු මුහුණුවරකින් සුදානම් වෙනවා. 2020 දශකය සාන්ත අන්තෝනි ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය අකුරින් ලියන්නට ඔවුන්ට හැකි වෙයි ද? අතීතයෙන් බිඳක් සුපිරි රග්බි ක්‍රීඩකයින්ගේ පාරාදීසයක් වුනු මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය රග්බි ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන්නේ 1950 දශකයේ දීයි. 1961 වසරේ…