විද්‍යාර්ථ සුක්කානම සත්සරට

7

2020 පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය සඳහා මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයේ නායකත්වය සත්සර කළුගම්පිටියට හිමිව තිබේ. ඔහු විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සිව්වැනි අවස්ථාව මෙයයි. කණ්ඩායමේ උපනායකත්වය හිමිව ඇත්තේ රුක්ශාන් වීරසිංහ හටය.  මහනුවර අපරාජිතව පළමු වටය නිමා කරයි 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටයේ අවසන් සතියේ තරග… විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය පසුගිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය සඳහා මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයේ නායකත්වය සත්සර කළුගම්පිටියට හිමිව තිබේ. ඔහු විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සිව්වැනි අවස්ථාව මෙයයි. කණ්ඩායමේ උපනායකත්වය හිමිව ඇත්තේ රුක්ශාන් වීරසිංහ හටය.  මහනුවර අපරාජිතව පළමු වටය නිමා කරයි 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටයේ අවසන් සතියේ තරග… විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය පසුගිය…