විද්‍යා විදුහලට විදේශ බලවේගයක්!

1

එළඹෙන පාසල් තරග වාරයේ දී ගල්කිස්ස විද්‍යා විදුහලට නව ශක්තියක් වෙමින් කෙටි කාලීන පුහුණුකරුවෙකු වශයෙන් හොංකොං රාජ්‍යයේ ජාතික රග්බි පුහුණුකරු ලී ජෝන්ස් තෝරාගැනීමට තීරණය කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ……… වසර 25කට වැඩි ප්‍රමාණයක අන්තර්ජාතික සහ ප්‍රිමියර් මට්ටමේ පුහුණුකරුවෙකු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන පාසල් තරග වාරයේ දී ගල්කිස්ස විද්‍යා විදුහලට නව ශක්තියක් වෙමින් කෙටි කාලීන පුහුණුකරුවෙකු වශයෙන් හොංකොං රාජ්‍යයේ ජාතික රග්බි පුහුණුකරු ලී ජෝන්ස් තෝරාගැනීමට තීරණය කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ……… වසර 25කට වැඩි ප්‍රමාණයක අන්තර්ජාතික සහ ප්‍රිමියර් මට්ටමේ පුහුණුකරුවෙකු…