சார்க் சைக்கிளோட்டத்தில் இலங்கை ஆட்ட நிர்ணய குற்றச்சாட்டு

71
South Asian Games

நேபாளத்தில் கடந்த வருட இறுதியில் நடைபெற்ற 13 ஆவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் சைக்கிளோட்டப் போட்டியில் பங்குபற்றிய இலங்கை அணி வீரர்கள் ஆட்ட நிர்ணயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு முன்னெடுத்திருந்த ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகள் மூலமாக தெரியவந்துள்ளது. இதன்படி, தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் வைத்து இந்திய சைக்கிளோட்ட சங்கத்தினால் இலங்கை சைக்கிளோட்ட சங்கத்தின் அதிகாரி ஒருவருக்கு மிகவும் விலை உயர்ந்த வொட் வகையைச் சேர்ந்த இரண்டு சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறித்த…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

நேபாளத்தில் கடந்த வருட இறுதியில் நடைபெற்ற 13 ஆவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் சைக்கிளோட்டப் போட்டியில் பங்குபற்றிய இலங்கை அணி வீரர்கள் ஆட்ட நிர்ணயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு முன்னெடுத்திருந்த ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகள் மூலமாக தெரியவந்துள்ளது. இதன்படி, தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் வைத்து இந்திய சைக்கிளோட்ட சங்கத்தினால் இலங்கை சைக்கிளோட்ட சங்கத்தின் அதிகாரி ஒருவருக்கு மிகவும் விலை உயர்ந்த வொட் வகையைச் சேர்ந்த இரண்டு சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறித்த…