ශ්‍රී ලංකාවේ අවසන් පූර්ව බලාපොරොත්තු සුන්වෙයි

7

දකුණු ආසියානු 18න් පහළ පාපන්දු තරගාවලියේ මූලික වටයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ දෙවන තරගය අද (25) ඉන්දියාව සමඟින් පැවැත්විය. එහි දී ගෝල 3-0ක් ලෙස ඉන්දියාව ජයග්‍රහණය කළ අතර ඒ සමඟින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවසන් පූර්ව තරග බලාපොරොත්තු සුන්විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බංග්ලාදේශයෙන් ප්‍රහාරයක් 3 වැනි දකුණු ආසියානු 18 න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු ආසියානු 18න් පහළ පාපන්දු තරගාවලියේ මූලික වටයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ දෙවන තරගය අද (25) ඉන්දියාව සමඟින් පැවැත්විය. එහි දී ගෝල 3-0ක් ලෙස ඉන්දියාව ජයග්‍රහණය කළ අතර ඒ සමඟින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවසන් පූර්ව තරග බලාපොරොත්තු සුන්විය.  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බංග්ලාදේශයෙන් ප්‍රහාරයක් 3 වැනි දකුණු ආසියානු 18 න්…