නේපාලයට අභියෝග කරන්නට පාපන්දු පොඩ්ඩෝ කත්මණ්ඩු යයි

0

දකුණු ආසියානු 18න් පහළ පාපන්දු තරගාවලිය අද (20) නේපාලයේ කත්මණ්ඩු හිදී ආරම්භ විය. තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 20 වැනිදා සිට 29 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය 18 වැනිදා එරටට ළඟා විය.  SAFF පාපන්දුව මෙරටට අකැපද? දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන වාර්ෂික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු ආසියානු 18න් පහළ පාපන්දු තරගාවලිය අද (20) නේපාලයේ කත්මණ්ඩු හිදී ආරම්භ විය. තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 20 වැනිදා සිට 29 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය 18 වැනිදා එරටට ළඟා විය.  SAFF පාපන්දුව මෙරටට අකැපද? දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන වාර්ෂික…