ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බංග්ලාදේශයෙන් ප්‍රහාරයක්

35

3 වැනි දකුණු ආසියානු 18 න් පහළ පාපන්දු තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ පළමු තරගය අද (21) බංග්ලාදේශය සමඟින් නේපාලයේ කත්මණ්ඩු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ගෝල 3-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සමත් විය.  නේපාලයට අභියෝග කරන්නට පාපන්දු පොඩ්ඩෝ කත්මණ්ඩු යයි දකුණු ආසියානු 18න් පහළ පාපන්දු තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

3 වැනි දකුණු ආසියානු 18 න් පහළ පාපන්දු තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ පළමු තරගය අද (21) බංග්ලාදේශය සමඟින් නේපාලයේ කත්මණ්ඩු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ගෝල 3-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සමත් විය.  නේපාලයට අභියෝග කරන්නට පාපන්දු පොඩ්ඩෝ කත්මණ්ඩු යයි දකුණු ආසියානු 18න් පහළ පාපන්දු තරගාවලිය…