සුපිරි ඉන්දීය ක්‍රීඩකයාට සනීපයි

80
Sachin Tendulkar

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම නිසා රෝහල් ගත කිරීමට සිදු වූ හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක Sachin Tendulkar සිය රෝගී තත්වයෙන් සම්පූර්ණ සුවය ලබා පසුගිය දා (06) නැවත නිවසට සිය පැමිණ තිබෙනවා. සිය Twitter ගිණුමේ සටහනක් තබමින් Tendulkar මේ පිළිබඳව තහවුරු කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ රෝහලෙන් පිටත්ව පැමිණිය ද ඔහු තවමත් නිවස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම නිසා රෝහල් ගත කිරීමට සිදු වූ හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක Sachin Tendulkar සිය රෝගී තත්වයෙන් සම්පූර්ණ සුවය ලබා පසුගිය දා (06) නැවත නිවසට සිය පැමිණ තිබෙනවා. සිය Twitter ගිණුමේ සටහනක් තබමින් Tendulkar මේ පිළිබඳව තහවුරු කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ රෝහලෙන් පිටත්ව පැමිණිය ද ඔහු තවමත් නිවස…