මූලික වටයේ තරග සියල්ල හමාර කරමින් 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සිව්වැනි සති අන්තය අද(13) දී නිමාවට පත් වූයේ ටොංගා, වේල්ස් සහ සත්කාරක ජපානය යන කණ්ඩායම් හට ජයග්‍රහණයන් හිමිකර දෙමිනි. ඇමරිකාව සහ ටොංගා – C කාණ්ඩය  අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ සිහිනය යථාර්ථයක් කරගැනීමට අපොහොසත් වූවත් ලෝක කුසලානයේ තම පළමු ජය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මූලික වටයේ තරග සියල්ල හමාර කරමින් 2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සිව්වැනි සති අන්තය අද(13) දී නිමාවට පත් වූයේ ටොංගා, වේල්ස් සහ සත්කාරක ජපානය යන කණ්ඩායම් හට ජයග්‍රහණයන් හිමිකර දෙමිනි. ඇමරිකාව සහ ටොංගා – C කාණ්ඩය  අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ සිහිනය යථාර්ථයක් කරගැනීමට අපොහොසත් වූවත් ලෝක කුසලානයේ තම පළමු ජය…