ජෝර්ජියාවට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් හානි!

22

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (11) ජපානයේ ශිසෞකා නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ජෝර්ජියාව අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ලකුණු 27-08ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාවට හැකි වුනා. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (11) ජපානයේ ශිසෞකා නුවර දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ජෝර්ජියාව අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ලකුණු 27-08ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාවට හැකි වුනා. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්! 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ…