දකුණු අප්‍රිකානු යෝධයින් කැනඩාව විනාශ කරයි!

15
Rugby World Cup 2019 - South Africa v Canada

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (08) ජපානයේ කොබේ ශිසෞකා දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. දකුණු අප්‍රිකාව සහ කැනඩාව අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ලකුණු 66-07ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට දකුණු අප්‍රිකාව සමත් වුනා. මාලවනට නව කණ්ඩායමක්! 2020 අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලානයේ B කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (08) ජපානයේ කොබේ ශිසෞකා දී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3.45ට ආරම්භ වුනා. දකුණු අප්‍රිකාව සහ කැනඩාව අතර පැවැත්වුණු මෙම තරගයෙන් ලකුණු 66-07ක් වශයෙන් පහසු ජයක් අත්කර ගැනීමට දකුණු අප්‍රිකාව සමත් වුනා. මාලවනට නව කණ්ඩායමක්! 2020 අන්තර් පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන්…